Stille Zaterdag

OP STILLE ZATERDAG IN DE KERK…

Vandaag zijn de kerken over het algemeen dicht.
Er is ook niets speciaals te zien.
Het is de dag waarop Jezus’ lichaam in het graf rustte.
Zijn ziel werd ter helle gezonden om in die diepste duisternis licht en leven te brengen.

Het is de dag van Maria.
Zij alleen bleef geloven dat het niet voorbij was.
Toch branden er ook bij haar beeld (nog) geen kaarsjes.
Eerst moet Jezus verrijzen!